pl  gb

© 2010 Skropak

Skropak

ekologiczny materiał zabezpieczający

lisc
lisc
lisc

Niezastąpiony w transporcie

Bezpieczny dla środowiska

Wypełniacz Skropak - Zielona Planeta

SKROPAK to przyjazny środowisku, wykonany wyłącznie ze składników pochodzenia roślinnego, materiał przeznaczony do zabezpieczania przesyłek w transporcie. SKROPAK jest całkowicie kompostowalny a proces utylizacji tego wypełniacza nie powoduje zanieczyszczania środowiska naturalnego.

Wypełniacz Skropak - recycling Wypełniacz Skropak - kompostowalny Wypełniacz Skropak - CFC Free

Wypełniacz wolnych przestrzeni SKROPAK jest rekomendowany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w zakresie dla opakowań biodegradowalnych i przydatnych do kompostowania.

Logo COBRO
Wypełniacz Skropak - bezpieczny dla środowiska

Bezpieczny dla środowiska

Skropak to przyjazny środowisku materiał przeznaczony do zabezpieczania przesyłek w transporcie. Wykonany jest on na bazie materiałów pochodzenia roślinnego, dzięki czemu jest w 100% biodegradowalny i nietoksyczny.

Po spełnieniu swojej funkcji granulat może być ponownie wykorzystany lub łatwo i bezpiecznie utylizowany poprzez kompostowanie lub rozpuszczenie w wodzie. Skropak nie zawiera toksycznych dodatków, dzięki czemu zminimalizowane zostało ryzyko wywołania podrażnień u dzieci. Produkt jest też bezpieczny dla zwierząt domowych.

Dzięki wykorzystaniu łatwo odnawialnych źródeł surowców proces produkcyjny Skropak wspiera strategię zrównoważonego rozwoju. Począwszy od pól uprawnych aż do miejsca dostawy, zastosowanie chrupków Skropak ma minimalny wpływ na środowisko naturalne.

 

Wypełniacz Skropak - doskonale zabezpiecza przedmioty kruche

Doskonale zabezpiecza

Firmy na całym świecie wykorzystują materiały opakowaniowe do zabezpieczania swoich przesyłek w transporcie. Skropak to bezkompromisowe rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, począwszy od akcesoriów dla dzieci i kosmetyków, poprzez urządzenia elektroniczne, aż po narzędzia. Specjalnie dobrany skład i kształt granulatu sprawia, iż doskonale zabezpiecza przesyłkę łatwo wypełniając każdą wolną przestrzeń i chroniąc towar przed uszkodzeniem.

Podstawowe właściwości:

 • lekki, wytrzymały i antystatyczny
 • doskonale zabezpiecza przesyłkę
 • łatwy, szybki i niedrogi w użyciu
 • chroni produkty nie zważając na rozmiar i kształt

 

Wypełniacz Skropak - doskonale zabezpiecza IT
Wypełniacz Skropak - doskonale zabezpiecza
Wypełniacz Skropak - doskonale zabezpiecza zabawki

 

 • nadaje się do wszelkiego rodzaju przesyłek, w tym przesyłek lotniczych
 • bezpieczny dla środowiska, wykonany na bazie składników pochodzenia roślinnego
 • biodegradowalny i kompostowalny
 • zapewnia odbiorcy przesyłki wiele alternatywnych metod bezpiecznej utylizacji

Charakterystyka Produktu

Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa:

Identyfikacja substancji: biodegradowalny materiał opakowaniowy zabezpieczający przesyłki w transporcie
Zastosowanie: do zabezpieczania produktów w transporcie
Producent/dystrybutor: GFC Complex Solutions Sp. z o.o., ul. św. Antoniego 21, 50-073 Wrocław, Polska

Certyfikaty i rekomendacje:

Rekomendacja dla Sropak wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w zakresie dla opakowań biodegradowalnych i przydatnych do kompostowania

Skład i informacja o składnikach:

Nazwa chemiczna: węglowodory, polimery i skrobia ziemniaczana lub kukurydziana

Właściwości chemiczne i fizyczne:

Postać fizyczna: owalne elementy o strukturze gąbki
Zapach: lekki zapach zboża
pH przy 1% stężeniu: 5,8 +/- 0,6
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: 364-369°C
Gęstość względna: 8 kg/m3 +/- 10%
Lepkość: brak danych
Odporność na zgniatanie: przeprowadzone testy dowodzą, że biodegradowalny granulat Skropak charakteryzuje się mniejszą wrażliwością na zgniatanie niż popularne wypełniacze polistyrenowe - wykresy poniżej:

Ugięcie względne wypełniacza Skropak w porównaniu z popularnymi wypełniaczami polistyrenowymi Moduł Younga wypełniacza Skropak w porównaniu z popularnymi wypełniaczami polistyrenowymi

Stabilność i reaktywność:

Stabilność: Skropak jest stabilny (unikać temperatur powyżej 200°C, aby zapobiec topieniu się produktu)
Materiały reaktywne: brak danych
Niebezpieczne produkty rozkładu: Skropak nie ulega samoczynnemu rozkładowi - typowe produkty spalania to CO, CO2, C, H20.

Informacje ekologiczne:

Trwałość i rozkład: Skropak ulega biodegradacji podczas kompostowania lub wystawiony na działanie wody
Ekotoksyczność: Skropak nie jest toksyczny

Informacje toksykologiczne:

Działanie miejscowe substancji:

 • Oczy: nie drażni
 • Skóra: nie drażni
 • Połknięcie: niski poziom toksyczności
Następstwa opóźnione chroniczne:
 • Działanie uczulające: nie
 • Działanie rakotwórcze: nie
 • Działanie mutagenne: nie dotyczy
 • Działanie na rozrodczość: nie dotyczy

Identyfikacja zagrożeń:

Oczy: cząstki wypełniacza Skropak mogą powodować mechaniczne podrażnienie
Skóra: niski poziom toksyczności
Wdychania: niski poziom toksyczności
Połknięcie: brak zagrożeń w przypadku normalnego, przemysłowego użytkowania

Pierwsza pomoc:

Kontakt z oczami: przemywać oczy dużą ilością wody, aż do momentu ustąpienia podrażnienia
Kontakt ze skórą: przemyć wodą z mydłem
Wdychania: wyjść na świeże powietrze
Połknięcie: przepłukać usta wodą i podać do picia duże ilości wody - w przypadku występowania zaburzeń - wezwać lekarza.

Kontrola narażenia, środki ochrony indywidualnej:

Wentylacja: ogólna
Zabezpieczenie oczu: opcjonalnie okulary ochronne
Rękawice: dla gorącego produktu
Ubranie: nie dotyczy
Zmywanie: zmywać wodą z mydłem
Maska: nie wymagana

Postępowanie w przypadku pożaru:

Środki gaśnicze: proszek gaśniczy, piana gaśnicza, dwutlenek węgla lub rozproszona woda
Specjalne procedury: nie wymagane
Zagrożenie wybuchem lub pożarem: nie występuje

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

Metody oczyszczania: zmieść, zebrać i usunąć

Postępowanie z substancją i jej magazynowanie:

Temperatura składowania: temperatura otoczenia
Postępowanie i składowanie: zagarnąć lub przenieść pneumatycznie do miejsca składowania
Wentylacja: ogólna

Postępowanie z odpadami:

Sposoby utylizacji odpadów: wypełniacz Skropak może podlegać zbiórce razem z odpadami organicznymi przewidzianymi do kompostowania

Inne informacje:

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego i stworzenie warunków bezpiecznego użytkowania produktu. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.

Opakowania

Wpełniacz Skropak - worek 500 litrów

Worek 500l

nazwa:

Ekologiczny wypełniacz wolnych przestrzeni Skropak 500l

pojemność:

500 litrów / 0,5 m3

EAN:

5901549733013

Wpełniacz Skropak - worek 400 litrów

Worek 400l

nazwa:

Ekologiczny wypełniacz wolnych przestrzeni Skropak 400l

pojemność:

400 litrów / 0,4 m3

EAN:

5901549733037

Wpełniacz Skropak - worek 200 litrów

Worek 200l

nazwa:

Ekologiczny wypełniacz wolnych przestrzeni Skropak 200l

pojemność:

200 litrów / 0,2 m3

EAN:

5901549733020

Wpełniacz Skropak - karton 250 litrów

Karton 250l

nazwa:

Ekologiczny wypełniacz wolnych przestrzeni Skropak 250l

pojemność:

250 litrów / 0,25 m3

EAN:

5901549733044

FAQ

Co to oznacza, że materiał jest „biodegradowalny”?

Biodegradowany materiał to taki, który może zostać rozłożony na czynniki proste takie jak węgiel, tlen i wodór. Granulat Skropak wytworzony został na bazie skrobi roślinnej z dodatkiem biodegradowalnych polimerów. Unikalna receptura produktu powoduje, że ulega on szybkiej degradacji w środowisku naturalnym.

Co to jest strategia zrównoważonego rozwoju?

W ramach określenia zrównoważony rozwój ująć można produkt lub proces jego wytwarzania, który nie wpływa na zmianę dostępności danych zasobów w przyszłości. Począwszy od pól uprawnych skończywszy na paczce u odbiorcy przesyłki, Skropak to przyjazny środowisku materiał opakowaniowy, który zabezpiecza przesyłkę, tak samo jak możliwość jego wykorzystania przez przyszłe pokolenia.

Czy materiały biodegradowalne stanowią rzeczywistą alternatywę dla ich polistyrenowych odpowiedników?

Oczywiście! Skropak to w 100% biodegradowanly materiał opakowaniowy, który w wielu testach wypada znacznie lepiej niż alternatywne materiały wykonane na bazie polistyrenu.

Czy ekologiczne materiały opakowaniowe wykonane na bazie skrobi nadają się do wysyłania przesyłek wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne?

Tak, biodegradowalne granulat Skropak wyjatkowo dobrze nadają się do zabezpieczania produktów które wymagają opakowań antystatycznych. Ponadto Skropak doskonale zabezpiecza przesyłki bez względu na ich kształt i rozmiar, co czyni go idealnym rozwiązaniem przy wysyłce urządzeń elektronicznych.

Czy granulat Skropak może być ponownie wykorzystany?

Oczywiście, Skropak może być wykorzystywany wielokrotnie.

Jak można się pozbyć biodegradowalnego materiału opakowaniowego?

Należy pamiętać, iż nasza przyszłość zależy od tego co dziś wyrzucamy do śmieci. Skropak jest materiałem w 100% biodegradowalnym i może być wyrzucony z czystym sumieniem.
Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na pozbycie się niepotrzebnych chrupków:

 • Granulat skrobiowy można umieścić w dużym pojemniku, miednicy lub wannie i prosto rozpuścić przy użyciu ciepłej wody. Zapewniamy, że materiały wykorzystane do produkcji chrupek nie mają żadnego wpływu na armaturę sanitarną oraz na przewody kanalizacyjne.
 • Skropak można też umieścić w przydomowym kompoście lub ogródku. Nie należy się też martwić, jeżeli część chrupków przez przypadek ucieknie nam na ogród sąsiada. Wystarczy poczekać na pierwszy deszcz lub podlewanie.
 • Ciekawym sposobem wykorzystania niepotrzebnych chrupków może być zabawa, w której dzieci, przy użyciu odrobiny wody sklejają końcówki chrupków tworząc różne ciekawe kształty. Jak zabawa się skoczy można je po prostu rozpuścić w wodzie.

Czy granulat Skropak jest atrakcyjny dla gryzoni?

Nie! Już na samym początku procesu produkcyjnego ze skrobi przeznaczonej do produkcji materiału opakowaniowego usuwane są cukry i inne składniki odżywcze, które mogą być atrakcyjne dla szkodników.

Czy Skropak jest jadalny?

Nie polecamy jedzenia materiałów opakowaniowych. Mimo, iż wykonane są na bazie skrobi, to proces produkcyjny nie jest prowadzony w sposób wymagany przy produkcji żywności. Dlatego też nasz granulat nie mogże być traktowany jako produkt spożywczy.

Gdzie kupić

 1. Kontakt główny
  • e-mail: biuro@skropak.pl
   Telefon: +48 71 787 50 68
   Faks: +48 71 787 50 39
  • adres biura:

   ul. św. Antoniego 21,
   50-073 Wrocław

 2. Dolnośląskie
  • zapakujemy.pl
   PSP S.C.
   ul. Góralska 22
   53-610 Wrocław
   tel./ faks: 71 37 404 91
   www.zapakujemy.pl
 3. Łódzkie
  • Pakujznami
   ul. Turystyczna 48
   97-570 Przedbórz
   tel. / faks: 44 78 122 08
   www.pakujznami.pl
 4. Małopolskie
  • Paweł Zyguła Harmonia Istnienia
   ul. J. Sarego 8/1
   31-047 Kraków
   tel.: Beata Iwanow: 665 555 191, Paweł Zyguła: 665 556 534
   www.nali.pl/pakowanie
 5. Mazowieckie
  • BS-SERWIS
   ul. Trakt Brzeski 12
   05-077 Warszawa
   tel. / faks: 22 86 852 89
   www.bs-serwis.pl
  • NEOPAK
   ul. Postępu 5
   02-676 Warszawa
   tel.: 22 353 33 88
   www.neopak.pl
 6. Śląskie
  • SERWISPAK
   ul. Turystyczna 48
   97-570 Przedbórz
   tel. / faks: 44 78 122 08
   www.serwispak.com

Skropak


e-mail: biuro@skropak.pl
telefon: +48 71 726 11 48

adres biura:

ul. Św. Antoniego 21,
50-073 Wrocław
Skropak jest marką GFC Complex Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu